Hoe mooi is het
als iemand helpt?
We staan voor je klaar

Dat gevoel willen we graag meegeven

Hulp is fijn. Zeker als het aansluit bij de hulpvraag. Als goed wordt begrepen welke hulp je nodig hebt en dit professioneel wordt ingevuld, dan wordt hulp, ontzorgen. Hoe mooi is het als dit voor de VvE of het vastgoedbeheer goed is geregeld.

Moors VvE beheer is ontstaan uit de wens van een 3-tal VvE's om het beheer beter af te stemmen op hun wensen en daarbij de kosten te verlagen. Dit heeft geleid tot het DNA van Moors VvE beheer: ontzorgen vanuit een persoonlijke benadering met aandacht voor de kosten.

'... helpen waar nodig, en loslaten waar iemand het zelf kan ...'

Moors VvE beheer werkt vanuit de klant en levert de bijdrage die nodig is om te ontzorgen en tot goed beheer te komen. De VvE wordt beheerd alsof het om eigen geld en de eigen woning gaat. Een goede bewoonbaarheid en goede leefbaarheid tegen de laagste kosten is telkens onderdeel van de te maken afwegingen. Zowel het beheer als de te maken afwegingen worden in nauwe samenspraak met de eigenaren uitgevoerd.

Waar mogelijk en gewenst wordt een deel van het beheer bij de eigenaren belegd. Dit betekent niet dat het je veel tijd kost maar betekent wel dat het beheer wordt uitgevoerd zoals jij dat wilt, zonder daarbij aan professionaliteit in te leveren. Voor de overige activiteiten wordt gebruik gemaakt van lokale bedrijven. Vaak nog kleine bedrijven zodat de lijnen kort blijven en zaken snel en efficiënt worden opgelost.

Ons team

Als trotse eigenaar bent u onderdeel van het team!

Annemiek Moors

Beheerder

Henk Linders

Ondersteuning

U!

Samenwerken