moors-vve-beheer-vastgoed
Wij nemen het onderhoud, verzekeren en beheer van uw vastgoed uit handen.

Het bezit van vastgoed brengt meer met zich mee dan rendement. Zaken als onderhoud en dagelijks beheer vragen aandacht en tijd. 

COntact opnemen

Vastgoed beheer

Ontzorgen brengt tijd

Vastgoed vraagt aandacht. Aandacht voor dagelijkse zaken maar ook voor de lange termijn. Vaak gaat hier meer tijd in zitten dan vooraf verwacht. Het goed organiseren van deze aandacht brengt tijd voor andere zaken zonder het contact met het vastgoed te verliezen.

Uw vastgoed vraagt beschikbaarheid voor als er iets mis gaat. Een vast aanspreekpunt voor de gebruiker. Direct schakelen met de partij welke het oplost. Ook de financieel-administratieve kant vraagt doorlopend aandacht. Of het nu gaat om de incasso van de huren of het betalen van facturen. Het moet op orde zijn.

Vastgoed vertegenwoordigt een waarde die je wilt behouden of laten groeien. Instandhouding is daarom een belangrijk onderdeel van het beheer. De huidige functie behouden of bijstellen naar nieuwe behoeftes. Contractueel onderhoud en Meer Jaren Onderhoud Plannen (MJOP) helpen hierbij. Evenals bijstelling van deze plannen naar nieuwe inzichten.

Een vastgoedbeheerder brengt bovenstaande zaken bijeen in een professionele taakopvatting. Periodiek en minimaal jaarlijks wordt de opdrachtgever over de status en financiële positie geïnformeerd. Tevens wordt dan de insteek voor de nieuwe periode bepaald.