Disclaimer voor

Moors VvE beheer

Deze website (‘www.MoorsVvEbeheer.nl’) is bedoeld om u te informeren over de diensten en doelstellingen van Moors VvE beheer. Bij toegang en/of gebruik van de informatie aanvaard u deze disclaimer. Moors VvE beheer verleent u hierbij toegang tot de Website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen (samen aan te duiden als ‘materialen’). Moors VvE beheer behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte en hiermee samenhangend contract. Moors VvE beheer spant zich in om de inhoud van de Website te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Moors VvE beheer. In het bijzonder zijn alle getallen op de Website onder voorbehoud van type­ en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Moors VvE beheer nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze informatie, materialen, diensten en beeldmerken liggen bij Moors VvE beheer. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze zaken is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Moors VvE beheer, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.