Ontstaan en groei

van Moors VvE beheer

Moors VvE beheer is in 2014 opgericht voor het beheren van een 3-tal VvE’s. Aanleiding was de wens om het VvE beheer meer af te stemmen op de behoefte van de bewoners en daarmee een goed wooncomfort tegen lage kosten te realiseren. Het succes sprak zich rond waarna al snel meer aanvragen volgden. Daarop is besloten de aanpak te professionaliseren en tot een volwaardig bedrijf uit te groeien.

Deze groei heeft zich in eerste instantie vooral op Horst gericht. VvE’s welke zelf het beheer voerden namen kennis van de wijze van beheer en de financiële voordelen en besloten over te stappen zonder het persoonlijk contact met hun VvE te verliezen.

Een projectontwikkelaar besloot voor een reeks nieuwe VvE’s om Moors VvE beheer als vaste partner te kiezen voor het inrichten van de VvE’s. Dit inrichten gebeurt nog voordat met de bouw wordt begonnen. Hierdoor spreken de eigenaren gedurende de gehele bouwperiode als 1 stem waardoor het voor de aannemer gemakkelijker wordt om rekening te houden met specifieke behoeften en om zaken, zoals de algemene ruimte, hierop af te stemmen. Tegelijkertijd zorgt deze vroege inbreng voor maatwerk in de splitsingsakte en de inrichting van het gebouw.

Inmiddels heeft de groei zicht voortgezet in Venlo en Eindhoven. Hiermee is de basis ontstaan voor de regio zoals wij die voor ogen hebben.

Invloed op de aanpak

Door de situatie waaruit het bedrijf is ontstaan is het invullen van de persoonlijke wensen van eigenaren een vast onderdeel van het denken en handelen geworden. Dit geldt eveneens voor het persoonlijk contact en het kostenbewust handelen. Dit blijkt wel eens verloren te gaan als beheerders groter worden en meer op procedures leunen om de kwaliteit en een juiste afhandeling te borgen.

Voor Moors VvE beheer is eigen inbreng van de eigenaren niet lastig, maar prettig. Laat mensen op hun manier hun bijdrage aan de eigen woonomgeving leveren en zie toe op een juiste uitvoering en het gewenste resultaat. Op die manier gaan betrokkenheid en professionalisme hand in hand.

Het is Moors VvE beheer gelukt om het persoonlijke beheer samen te brengen in een efficiënte aanpak. In combinatie met de schaalvoordelen worden hierdoor de kosten voor de VvE verlaagd. De gunstige kostenimpact samen met de persoonlijke benadering maakt Moors VvE beheer tot een prettige partner voor uw VvE of vastgoed.