Overname VvE

Uw VvE opnieuw bekeken

Heeft de huidige beheerder zijn houdbaarheidsdatum bereikt? Willen de bestuurders en vrijwilligers het beheer van de VvE niet langer meer op zich nemen? Wat de aanleiding voor de keuze voor een nieuwe beheerder ook is, het is een goed moment om zaken opnieuw te bekijken. Wat willen we verbeteren, wat moeten we behouden. Moors VvE beheer heeft ervaring in overnames en gebruikt deze kans om het beheer goed voor de toekomst weg te zetten.

Stappenplan voor de overname van een VvE

 1. Voorbereiden overname VvE beheer en afstemmen specifieke wensen
 2. Overnemen administratie:
  • Archief, zowel administratief als technisch
  • Boekhouding
  • Check verzekeringen, lopende contracten, splitsingsakte en huishoudelijk reglement
 3. Inrichten administratie:
  • Eigenarenregister
  • Toegang tot bankrekeningen, check inschrijvingen KvK
  • Berekenen periodieke VvE bijdrage van de eigenaren
 4. Check beheer status:
  • Lopende zaken, slepende zaken
  • MJOP, onderhoudsstatus en advies voor opbouw reserve
  • Opstellen plan voor inhaalslag (indien nodig)
 5. Afstemmen overname beheer met eigenaren en bestuur
 6. Overname VvE beheer inclusief inhaalslag en inschrijven extern bestuurder bij KvK (indien van toepassing)
 7. Volledig regulier beheer